TAKIS PATERELIS QUARTET jazz Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011 στο Cello cafe

takis_paterelisTAKIS PATERELIS QUARTET jazz

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011 στο Cello cafe

 

TAKIS PATERELIS alto sax

GEORGE GEORGIADIS bass

YIOTIS SAMARAS quitar

SERAFIM BELLOS drums